Đang tải...
 

Mức độ ô nhiễm không khí tại bình dương

Kết quả quan trắc không khí tháng 07/2020 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen tại các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Bụi tổng đạt tiêu chuẩn ở hết các vị trí quan trắc trừ điểm ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,2 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT. Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 7,9 dB(A); Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 7,4 dB(A), ngã ba Cổng Xanh vượt 4,4 dB(A); và các vị trí khu công nghiệp: công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) vượt 3,9 dB(A), khu vực mỏ đá xã Thường tân – Tân Uyên vượt 6,9 dB(A).

* Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 07/2020 như sau:

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 07/2020

 • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 07/2020 cho thấy: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,2 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT, các vị trí còn lại đều đạt chuẩn.
 • So với đợt quan trắc tháng 06/2020: Nồng độ bụi ở các vị trí quan trắc dao động cụ thể như sau: Khu vực nền (N) giảm 2,1 lần; nông trường (NT1) tăng nhẹ 1,2 lần. Khu vực Đô thị giảm nhiều nhất 3,8 lần ở vị trí khu trung tâm hành chính TP Mới Bình Dương (ĐT4), vị trí TT QTKT TNMT (ĐT3) giảm 2,1 lần; vị trí ĐT5, ĐT6 giảm nhẹ 1,5÷1,7 lần. Khu vực giao thông giảm đều ở cả ba vị trí từ 1,3 ÷ 1,5 lần. Các vị trí khu vực hoạt động Công nghiệp giảm từ 1,3 ÷ 1,9 lần, nhiều nhất ở vị trí công ty Wimbledon giảm 1,9 lần; vị trí CN4, CN5 lại tăng nhẹ không đáng kể so với tháng trước.
 • So với tháng 07/2019: Bụi ở khu vực Nền (N) tăng 1,4 lần. Khu vực (NT1) tăng 1,5 lần. Khu vực Đô thị bụi giảm ở hầu hết các điểm từ 1,3 – 4,6 lần, cao nhất tại vị trí khu trung tâm hành chính TP Mới Bình Dương (ĐT4) giảm 4,6 lần; vị trí  UBND thành phố Thuận An (ĐT2) giảm 1,7 lần; vị trí ĐT5, ĐT6 giảm không quá 1,4 lần; trụ sở TTQT KT TNMT tăng 1,2 lần. Khu vực giao thông: Vị trí GT1 bụi tăng nhẹ, GT2 giảm 2,8 lần, GT3 tăng 1,7 lần. Khu vực Đô thị bụi tăng 1,4 lần ở vị trí công ty Wimbledon (CN1), tăng 2,4 lần ở vị trí khu đô thị - KCN Bàu Bàng CN5; các vị trí còn lại giảm từ 1,1 ÷ 1,7 lần; giảm nhiều nhất 1,7 lần ở vị trí công ty Orion- KCN Mỹ Phước II (CN4).
 • Nhìn chung trong tháng 07/2020 nồng độ bụi tại các điểm quan trắc hầu hết giảm so với các đợt quan trắc trước phần lớn do ảnh hưởng của khí hậu miền nam nước ta đã bước vào đầu mùa mưa, mưa nhiều hơn vào các ngày trong tháng góp phần làm giảm lượng bụi trong không khí.

* Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 07 năm 2020 như sau:

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 07/2020

Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 07/2020 cho thấy : Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 7,9 dB(A); Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) 7,4 dB(A), ngã ba Cổng Xanh vượt 4,4 dB(A), Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) vượt 3,9 dB(A), khu vực mỏ đá xã Thường Tân- Tân Uyên (CN3) vượt 6,9 dB(A).

 • So với kết quả quan trắc trong tháng 06/2020: Khu vực Nền (N), Nông trường (NT1) và khu vực Đô thị (ĐT) đều dao động ổn định so với tháng trước dao động không quá 2,0 dB(A) và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. Khu vực giao thông tiếng ồn dao động ổn định và tăng ở cả ba vị trí; tăng nhiều nhất 5,4 dB(A) ở vị trí ngã ba Cổng Xanh (GT3). Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp: tiếng ồn tăng cao nhất 11,4 dB(A) ở vị trí khu vực mỏ đá xã Thường Tân (CN3) tăng lên vượt quy chuẩn so với tháng 6/2020. Vị trí công ty Orion (CN4) giảm 5,0 dB(A); các vị trí còn lại dao động ổn định so với tháng trước.
 • So với đợt quan trắc tháng 07/2019: Khu vực Nền giảm  6,8 dB(A); Nông trường tiếng ồn tăng 8,4 dB(A). Khu Đô thị tiếng ồn giảm nhiều nhất 9,6 dB(A) xuống đạt quy chuẩn ở thị trấn Uyên Hưng –Tân Uyên (ĐT6) ; các vị trí còn lại dao động không quá 2,1 dB(A). Khu vực Giao thông giảm nhiều: ở vị trí GT1 giảm 8,8 dB(A), vị trí GT2 giảm 8,8 dB(A), vị trí GT3 giảm 11,6 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp tăng nhiếu nhất ở vị trí ; khu vực mỏ đá Thường Tân (CN3) tăng 5,8 dB(A) lên vượt quy chuẩn; công ty Victory (CN2) lại giảm 5,5 dB(A); các vị trí CN1, CN4, CN5 dao động ổn định.

Các chỉ tiêu như CO, SO2, NO2, bụi PM10, toluen, xylen đều nằm trong giới hạn quy định của quy chuẩn và dao động nhẹ tăng giảm không quá 3,1 lần và đều thấp hơn quy chuẩn nhiều lần. Ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù: nồng độ Benzen giảm 7,7 lần xuống đạt chuẩn, nồng độ toluen và xylen giảm lần lượt 3,7 và 7,6 lần so với tháng 6/2020. Ở vị trí ngã tư cầu ông Bố (GT2) so với tháng 6/2020 nồng độ Benzen giảm 2,0 lần xuống đạt quy chuẩn và nồng độ xylen giảm 3,1 lần. Ở vị trí ngã ba Cổng Xanh (GT3) nồng độ các chỉ tiêu Benzen, toluen, xylen đều đạt chuẩn và dao động nhẹ không đáng kể.

 • Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI):

STT

Vị trí

Ký hiệu

Giá trị AQI

Màu sắc

Chất lượng không  khí

Khuyến nghị

 1.  

Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo

N

10

Xanh

Tốt

Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

 1.  

UBND thị xã Thuận An

ĐT2

10.75

Xanh

 1.  

KCN Bàu Bàng

CN5

12

Xanh

 1.  

Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An

ĐT1

12.9

Xanh

 1.  

Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II

CN1

13.75

Xanh

 1.  

Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II

CN4

14

Xanh

 1.  

Nông trường cao su Thanh An

NT1

16.15

Xanh

 1.  

Thị trấn Mỹ phước

ĐT5

16.15

Xanh

 1.  

Thành phố mới BD

ĐT4

16.4

Xanh

 1.  

Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m

CN2

22

Xanh

 1.  

Trung tâm QTTNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ

ĐT3

25

Xanh

 1.  

Thị trấn Uyên Hưng

ĐT6

30.5

Xanh

 1.  

Gần ngã 3 cổng xanh

GT3

31

Xanh

 1.  

Ngã tư Cầu Ông Bố

GT2

40.5

 

 

 1.  

Ngã tư Miếu Ông Cù

GT1

55

Vàng

Trung bình

Cho nhóm người bình thường: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

Cho nhóm người nhạy cảm: nên theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở, nhưng vẫn có thể hoạt động bên ngoài

 1.  

Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên

CN3

56.5

Bài viết liên quan

 • Uy tín hàng đầu Sản phẩm độc quyền

 • Miễn phí vận chuyển Nội thành TP.Hồ Chí Minh

 • Thu tiền tận nhà

 • Thanh toán linh hoạt Thanh toán sau (COD)

Lên trên
HOTLINE TƯ VẤN